Företaget  
 
 
 
Vårt företag inledde verksamheten 1994 och vår affärsidé är att för bl.a. större fastighetsförvaltare tillhandahålla ett för hyresgäster och andra behagligt inomhusklimat. Detta åstadkommes med hjälp av kyl- och värmepumpsutrustningar, luftbehandling och andra åtaganden inom fastighetsdriftens område. Vi kan även erbjuda styr- och reglerteknik avsedd att samordna och optimera fastighetsdriften.
 
Vi har god erfarenhet av kvalitetsprodukter inom kylutrustning och styrteknik, samt har god kännedom om de flesta på marknaden förekommande fabrikaten inom det aktuella teknikområdet.

Våra arbeten drivs i enlighet med vad som krävs i kvalitetsnorm ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14000. Vi är SWEDAC-ackrediterade samt anslutna till branschorganisationen VVS-I samt till KYL.